Cài Đặt Lectra Modaris V7R2 2D-3D-Diamino V6R2 Marker-Manager Trên Windows 10x64bit

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Phần mềm thiết kế thời trang 2D-3D Lectra Modaris V7R2, giác sơ đồ vi tính DiaminoV6R2 và phần mềm in sơ Lectra Justprint V2R3 hiện nay cũng đã khá phổ biến. Nhưng có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi cài đặt các phiên bản mới này trên Windows 10 x64bit.

Lỗi thường gặp đó là sau khi cài đặt xong Lectra Modaris V7R2, Diamino V6R2, Justprint V2R3 không thể sử dụng được cả 3 chương trình cùng 1 máy tính. Nếu chạy được Modaris thì không chạy được Diamino và ngược lại. Lỗi này trên Windows 10 x64bit là nhiều nhất.

Đây là lỗi do Key các bạn đang sử dụng không phù hợp. Nếu máy tính nào đang bị tình trạng này mình vẫn có thể xử lý để các phần mềm hoạt động đầy đủ trở lại.

Một số hình ảnh của Lectra Modaris V7R2, Diamino V6R2 Marker-Manager trên máy tính của mình.

Video Hướng Dẫn Cài Đặt Lectra Modaris V7R2 2D-3D, Diamino V6R2 Marking-Manager, Justprint V2R3 trên Windows 10x64bit.

Chúc thành công !