Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu

Bảng nhập mẫu Gerber Digitizer là bảng từ có bề rộng bằng khổ ” AO ” làm việc với Menu lệnh và chuột ( kết nối bằng dây hoặc là không dây ) gồm 16 nút lệnh. Chuyên dùng để nhập rập giấy thành dữ liệu vào trong máy tính.

Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu 1

Thao tác nhập mẫu:

  1. Khai báo: bấm nút A, vào START PIECE  trên Menu chuột bảng số hóa.
  2. Tên chi tiết: Piece name, tên mã hàng + tên nguyên liệu + tên chi tiết. Bấm *
  3. Số thứ tự của mỗi chi tiết theo 1 – 2 – 3 …… các chi tiết không được có số thứ tự giống nhau. Bấm *
  4. Mô tả chi tiết: C1, C2, C3…; L1, L2.L3…  Bấm *
  5. Khai báo bảng Size Rule Table: thường đặt tên theo tên của mã hàng. Bấm *
  6. Nhập canh sợi: Bấm A, điểm đầu bên trái, điểm cuối bên phải. Bấm *

Nhập chu vi chi tiết theo chiều kim đồng hồ:

Đường chu vi. Bấm A
Dấu bấm: AC1
Góc: AD9

Sau khi nhập xong đường chu vi chi tiết phải chọn 1 trong 2 nút sau:

Close piece:  chi tiết không có đối xứng.
Mirror piece: chi tiết có đối xứng.

Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu 2

Nhập đường nội vi:

– Bấm Internal Lable:

+ Bấm I cho các đường nội vi
+ Bấm D cho vị trí dấu đục
+ Bấm H cho hình khoét

7. Bấm *     8. Bấm END INPUT

Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu 3


Kiểm tra mẫu đã nhập:

  1. Chọn thư mục để lưu các chi tiết vừa nhập của mã hàng.
  2. Vào View, chọn Process Preferences, chọn Digitize Processing
Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu 4


DIGITIZER
– Click 2 lần vào từng chi tiết → xuất hiện hộp thoại các bước nhập mẫu.
– Dòng Status:    Verify Success     → nhập mẫu thành công.
– Save.

5/5 - (3 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
3 Bình Luận cho “Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu”
    • vô danh

Bình Luận Bài Viết