Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5

Gemini Pattern Editor là một trong 4 gói cơ bản của Hệ thống phần mềm GeminiCAD. Đây là công cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc Thiết kế rập mẫu, Nhảy size, Chỉnh sửa, Kiểm tra và Lập bảng tài liệu kỹ thuật (chỉ có ở GeminiCAD). Các công cụ hỗ trợ trong phần mềm này khá đa dạng và dễ dàng vận dụng. Bên cạnh đó, giao diện được trình bày khá đơn giản nên không mất nhiều thời gian để thích nghi và vận dụng.

GEMINI PATTERN EDITOR – GARMENT TOOL – THANH CÔNG CỤ MAY

Gemini Pattern Editor

Biểu tượng:Gemini Pattern Editor
Ta nên thiết lập mặc định cho dấu bấm được dùng nhiều trong qua trình thiết kế trước khi thao tác:

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 1
  1. Qui định thông số và dạng đường may:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 2
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 3

2. Tạo dấu bấm theo tỷ lệ % giữa hai điểm cho trước:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 4

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 5

3. Tạo dấu bấm có khoảng cách với 1 điểm cho trước:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 6

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 7

4. Tạo dấu bấm Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 8 ngay tại giao điểm của đường nội vi & đường ngoại vi:
Chọn công cụ => rê chuột vào đường nội vi khi thấy chữ Ok hiện sau đuôi chuột => nhấn chuột trái => Rê chuột trên đường ngoại vi => thấy chữ Ok sau đuôi chuột => nhấn chuột trái => Dấu bấm được tạo:

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 9

5. Tạo kiểu dấu bấm góc:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 10

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 11

6. Tạo đường nội vi tuỳ biến với 2 điểm ngoại vi cho trước:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 12

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 13

7. Tạo đường nội vi có khoảng cách với 2 điểm khác trục:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 14

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 15

8. Tạo đường nội vi // đoạn bao quanh có khoảng cách:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 16

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 17

9. Tạo đối xứng gắn liền cho chi tiết:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 18
Công cụ này được ứng dụng nhiều: với các chi tiết có thông số đối xứng nhau ở giữa => ta vẽ 1/2 chi tiết => dùng công cụ này tạo thêm 1/2 => đạt độ chính xác cao cho chi tiết (giống như ta gấp đôi tờ giấy) để cắt chi tiết ( lá cổ, chân cổ, thân sau…)

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 19

10. Vẽ đường canh sợi , Đặt tên chi tiết:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 20
Sau khi vẽ đường canh sợi => tên của chi tiết mới hiện trong chi tiết.

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 21
  1. Ghi chú vào chi tiết:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 22
    Chọn công cụ => kẻ đường ghi chú (nếu muốn song song X hoặc Y => nhấn giữ Ctrl) => gõ nội dung cần ghi chú vào ô Text => Enter.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 23

Muốn di chuyển ghi chú => rê chuột vào đường kẻ =>khi thấy đường kẻ đỏ => nhấn giữ chuột trái kéo đưa đường kẻ đến vị trí cần thiết => buông chuột trái.

12. Tạo điểm nội vi:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 24

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 25

13. Tạo nếp gấp Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 26 với 4 điểm cho trước cộng thông số thêm vào chi tiết:

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 27

14. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 28 và 15.Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 29 2 công cụ này tương tự công cụ trên nhưng cho phép tạo nhiều nếp gấp liên tục.

16. Tạo vết cắt chữ V với 3 điểm ngoại vi cho trước:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 30

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 31

17. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 32Tạo vết cắt ( hoặc nếp gấp ) chữ V với 3 điểm ngoại vi & một điểm nội vi cho trước:

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 33

18. Cắt hoặc tạo chít ly với 1 điểm nội vi & 1 điểm ngoại vi:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 34

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 35

19. Tạo chuỗi điểm nội vi trên đường nội vi cho trướcGemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 36 (Ứng dụng để làm Khuy & Nút).

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 37

20. Kẻ đường nội vi song song có qui luật:Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 38

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 5 39
Đánh Giá Nội Dung Bài Viết

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết