Tài Liệu Học Gemini

Một bộ tài liệu giáo trình hướng dẫn học Gemini 70 trang. Tuy không nhiều nhưng cũng sẽ đủ để các bạn học được cách sử dụng GeminiPatternEditor và GeminiNestExpert 1 cách thành thạo.

Link download tài liệu giáo trình hướng dẫn học Gemini:
[sociallocker] Download Document Gemini Full Here [/sociallocker]

Pass: haduytin2you

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết