Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp Dệt May

Tổng hợp các bài chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, thủ thuật sử dụng phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ vi tính StyleCAD, CLO 3D, Vstitcher, Toray, Yuka Alpha, TukaTechCAD … Chuyên nghành Dệt May.

Từ Điển Chuyên Nghành Dệt May ( Ứng Dụng Gồm ~ 20.000 Từ )

Để chương trình có thể hoạt động tốt vui lòng cài đặt .Net Framework 2.0 và Adobe Reader 8.0 cùng bộ Microsoft Office 2007 ( hoặc 2003 ) Đây là ứng dụng dùng để tra từ điển chuyên nghành dệt may gồm 2 ngôn ngữ: Việt Nam và Tiếng Anh Ứng dụng tổng hợp khoãng gần …

PatternMaker Studio And 20 Add-on Pattern Garment Collection

    MARKER STUDIO PatternMaker Marker Studio is an extended version of PatternMaker’s Professional Studio and Grading Studio that features marker making. PatternMaker Marker is for any manufacturer that wants to make its own production markers. The Marker Studio lets you perform all the functions in the production process, from initial pattern design to altering and …