Lectra Modaris V7 Chức Năng Mới Checking

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Mình xin giới thiệu thêm một chức năng mới nữa trong Lectra Modaris V7 đó là Checking. Chức năng này có tác dụng kiểm tra và cảnh báo các lỗi về dấu bấm, lỗi chi tiết… trong quá trình sử dụng GeminiPatternEditor X8 thì mình cũng thấy đã có chức năng này. Còn Lectra Modaris thì mãi đến V7r1 mới có 🙂

Trong Checking có 3 chức năng kiểm tra cảnh báo gồm:

  • All Size notches check
  • Overlap notches check
  • Piece Articels check

 

Bài này sẽ giới thiệu về Overlap notches check ( kiểm tra dấu bấm bị trùng )

Khởi chạy Modaris V7 và mở bộ rập cần kiểm tra.

Vào Menu File, Chọn Checking, Chọn Overlap notches check.

 

Xuất hiện cửa  sổ thông báo tình trạng lổi. Nếu có lỗi thì sẽ như hình dưới còn không thì sẽ hiển thị khác. Các bạn bấm Close để xem các chi tiết bị lổi.

 

Với những chi tiết bị lỗi trùng lặp dấu bấm thì chổ dấu bấm bị lổi sẽ hiển thị màu khác, vd như hình dưới.

 

Kiểm tra sẽ thấy dấu bấm bị trùng. Xử lí bằng cách xóa và bấm dấu lại 😀

 

Ngoài ra trong Menu File, Model validation, bấm vào biểu tượng quả trám cũng có tùy chọn liên quan đến 3 chức năng checking này.

 

Vì là chức năng mới nên mình cũng chỉ biết có vạy 🙂 Để dể hiểu hơn xin mời các bạn xem video giới thiệu Lectra Modaris V7 Chức Năng Mới Checking dưới đây: