Chọn Chi Tiết Rập Sang Trang Làm Việc Tạm Thời Trong Modaris

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Chức năng chọn chi tiết rập sang trang làm việc tạm thời trong Modaris này được mình sử dụng khá nhiều trong quá trình làm việc, nghĩa là trong bộ rập có rất nhiều chi tiết mà mình muốn chương trình chỉ hiển thị 1 số chi tiết mình cần làm trên màn hình của chương trình. Vì nhiều quá nhìn khá là rối mắt. Bốc riêng cái nào cần làm ra để cho thuận tiện và dể thao tác. Khi làm việc với các chi tiết đó xong thì trả về lại như ban đầu.

Chức năng này chính là chức năng Sheet Sel trong Menu Sheet của chương trình Lectra Modaris.

Ví dụ như bộ rập có ở hình dưới, mình sẽ chọn riêng các chi tiết tay sang trang làm việc tạm thời.

Vào Menu Sheet, chọn chức năng Sheet Sel ( phím tắt là i ) lúc này con trỏ chuột sẽ đổi thành biểu tượng , bấm trái chuột vào chi tiết thứ nhất muốn chọn, bấm trái chuột tiếp vào các chi tiết thứ 2, 3, 4 ….. khi nào đến chi tiết cuối muốn chọn thì bấm phải chuột. Lúc này con trỏ chuột sẽ trở về bình thường.

Tiếp tục chọn Menu Sheet, chọn chức năng Selective Visu ( phím tắt là số 7 ), bấm trái chuột vào chi tiết bất kì trong số chi tiết đã chọn. Lúc này các chi tiết đã chọn sẽ được chuyển sang trang làm việc tạm thời trên cửa sổ chương trình Lectra Modaris như hình dưới.

Khi nào muốn trả các chi tiết đã chọn về lại như ban đầu ( hiển thị quan sát toàn bộ các chi tiết của bộ rập đang mở ) các bạn chọn Menu Sheet, chọn chức năng Visu All ( phím tắt là số 8 ).

Ngoài ra chức năng Sheet Sel này còn được sử dụng để tách các chi tiết sang một file rập Modaris mới từ bộ rập đang làm ( khá là nhanh ). Thao tác thì các bạn thực hiện chọn các chi tiết rập cần tách bằng chức năng Sheet Sel, xong thì bấm Menu File, chọn Save Selection, xuất hiện cửa sổ chọn nơi lưu trữ cho file rập mới, đặt tên rồi Save là xong.

Để dể hiểu hơn xin mời các bạn xem video Chọn Chi Tiết Rập Sang Trang Làm Việc Tạm Thời Trong Modaris dưới đây.