Gerber Digitizer Hướng Dẫn Thao Tác Bảng Nhập Mẫu

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1
 Quang Cao Hoang Ngan Gerber

Bảng nhập mẫu Gerber Digitizer là bảng từ có bề rộng bằng khổ ” AO ” làm việc với Menu lệnh và chuột ( kết nối bằng dây hoặc là không dây ) gồm 16 nút lệnh. Chuyên dùng để nhập rập giấy thành dữ liệu vào trong máy tính.

Thao tác nhập mẫu:

  1. Khai báo: bấm nút A, vào START PIECE  trên Menu chuột bảng số hóa.
  2. Tên chi tiết: Piece name, tên mã hàng + tên nguyên liệu + tên chi tiết. Bấm *
  3. Số thứ tự của mỗi chi tiết theo 1 – 2 – 3 …… các chi tiết không được có số thứ tự giống nhau. Bấm *
  4. Mô tả chi tiết: C1, C2, C3…; L1, L2.L3…  Bấm *
  5. Khai báo bảng Size Rule Table: thường đặt tên theo tên của mã hàng. Bấm *
  6. Nhập canh sợi: Bấm A, điểm đầu bên trái, điểm cuối bên phải. Bấm *

Nhập chu vi chi tiết theo chiều kim đồng hồ:

Đường chu vi. Bấm A
Dấu bấm: AC1
Góc: AD9

Sau khi nhập xong đường chu vi chi tiết phải chọn 1 trong 2 nút sau:

Close piece:  chi tiết không có đối xứng.
Mirror piece: chi tiết có đối xứng.

Nhập đường nội vi:

– Bấm Internal Lable:

+ Bấm I cho các đường nội vi
+ Bấm D cho vị trí dấu đục
+ Bấm H cho hình khoét

7. Bấm *     8. Bấm END INPUT

Kiểm tra mẫu đã nhập:

  1. Chọn thư mục để lưu các chi tiết vừa nhập của mã hàng.
  2. Vào View, chọn Process Preferences, chọn Digitize Processing


DIGITIZER
– Click 2 lần vào từng chi tiết → xuất hiện hộp thoại các bước nhập mẫu.
– Dòng Status:    Verify Success     → nhập mẫu thành công.
– Save.