Tạo Bảng Size Trong Gerber Accumark

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao trung tam thoi trang Toan Tran
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng Size Rule Table.. sử dụng cho chương trình Gerber Accumark.

Để tạo bảng Size các bạn vào miền lưu trữ của mã hàng, click chuột phải vào khoảng trống, chọn New => Rule Table…
 photo 1_zps301d1870.jpg

 

Sẽ xuất hiện cửa sổ Rule Table…

Size Names: Size chữ thì chọn AlphaNumeric. Size số thì chọn Numeric.
Base size: nhập Size chuẩn (nhập mẫu lồng Size chuẩn = Size nhỏ nhất).
Smallest Size: nhập Size nhỏ nhất.
Next Size Breaks: nhập các Size kế tiếp Size nhỏ nhất (nhập cả Size chuẩn).
→ chọn  File →  Save → đặt tên bảng Size.
 photo 2_zpseb502f8f.jpg

 

Để add bảng Size cho các chi tiết mới tạo các bạn chọn Grade –> Assign Rule Table.
 photo 3_zpsb93d1497.jpg
Chọn các chi tiết mới tạo, click chuột phải –> Ok.

Xuất hiện cửa sổ Assign Rule Table.

Chọn ổ đĩa (Device) → chọn miền (Path) → chọn bảng Size → OK → phải chuột → OK.
 photo 4_zps64848fb4.jpg
Để dể hiểu hơn thì xin mời các bạn xem Video hướng dẫn tạo bảng size trong chương trình Gerber Accumark dưới đây.

Nếu có thắc mắc cần giải đáp, các bạn vui lòng comment phía dưới, mình sẽ giải đáp trong khả năng hiểu biết.