Giao Diện Sơ Đồ Gerber Accumark V8.3 Trên Gerber Accumark V9-V10

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Hiện nay phiên bản phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ Gerber Accumark V9 cũng đã khá là phổ biến. Phiên bản Gerber Accumark V10 thì chắc ít ^_^.

Nhiều bạn cũng hay hỏi mình về vấn đề làm sao có thể mở sơ đồ Marking trên Gerber Accumark V9-V10 như giao diện sơ đồ của Gerber Accumark V8.3.

Cái này thì thật ra khá đơn giản vì mặc định kèm theo chương trình Gerber Accumark V9-V10 cũng có chế độ mở sơ đồ Marker Marking giao diện như của V8.3.

Bài này mình sẽ hướng dẫn vấn đề này trên cả Gerber Accumark V9 và Gerber Accumark V10.
Khi các bạn ở cửa sổ làm việc Gerber Accumark Explorer. Chọn sơ đồ cần mở.

Phải chuột vào sơ đồ cần mở chọn Open With như hình dưới. Có 2 lựa chọn: Marker Making và Easy Marking.

Nếu chọn Marker Making thì sẽ mở sơ đồ với giao diện làm việc của Gerber Accumark V8.3, nhưng phiên bản phần mềm vẫn là Gerber Accumark V9 – V10.

Nếu chọn Easy Marking thì sẽ mở sơ đồ với giao diện mới của chính phiên bản phần mềm Gerber Accumark bạn đang sử dụng.

Đó là cách mở thủ công, nếu bạn muốn thiết lập mặc định khi bấm đúp chuột vào sơ đồ thì nó mở theo giao diện Gerber Accumark V8.3 thì các bạn cần thiết lập lại theo cách sau.
Trên Gerber Accumark Explorer V9. Chọn Menu Tools, chọn Default Marker Open Function, chọn Marker Marking.

Trên Gerber Accumark Explorer V10. Chọn File, chọn Options như hình dưới.

Sẽ xuất hiện cửa sổ Accumark Utilities. Chọn Default Open Options, chổ khu vực mình đã khung đỏ như hình dưới chọn Classic Marking, xong thì chọn OK.

Chúc thành công !