Hướng Dẫn Cài Đặt Yuka And Alpha-Super Alpha Plus Ver 2.7

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Phần mềm thiết kế thời trang, chỉnh sửa rập, nhảy size YuKa And Alpha – Super Alpha Plus Ver 2.7 là phần mềm của Nhật Bản. Ở Việt Nam cũng có 1 số công ty sử dụng.
Mình không sử dụng phần mềm này, chỉ dùng để mở các file rập có đuôi là .pax và .pan rồi convert qua cho các phần mềm khác.
Hiện nay cũng có 1 số key phiên bản này nhưng là Fake, sẽ không đọc được file .pax và khi lưu file sẽ bị out chương trình ngay lập tức. Các bạn lưu ý điều này.


Khuyến khích các bạn sử dụng phần mềm bản quyền nếu có điều kiện ^_^ , theo mình biết thì hiện nay chương trình này có phiên bản tiếng Việt 2.8 và cũng có đại lý phân phối tại Việt Nam.
Xin gửi đến các bạn video hướng dẫn cài đặt Yuka And Alpha-Super Alpha Plus Ver 2.7