Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ

A. Đặc Điểm Hình Dáng Quần Jean Nữ.

-Quần bốn mảnh, được thiết kế ôm đứng, có khóa kéo may giấu ở cửa quần.
-Quần không có chiết eo ở cả thân trước và thân sau.
-Cạp rời 3 phân (cạp trễ).
-Có hai túi ngầm ở thân trước hai túi nối ở thân sau.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ 1

B. Phương Pháp Xác Định Số Đo Quần Jean Nữ.

Dài quần: Đo từ eo xuống mắt cá chân ( hoặc theo ý thích của khách hàng)
Vòng bụng: Đo vừa sát quanh bụng chỗ bắt đầu tính dài quần.
Vòng mông: Đo vừa sát chỗ lớn nhất của mông.
Vòng đùi: Đo vừa sát chỗ lớn nhất của đùi.
Vòng gối: Đo vừa sát quanh gối chỗ điểm cao nhất của đầu gối.
Vòng ống: Tùy ý thích của khách hàng.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ 2
Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ 3

Số đo mẫu: DQ100 – VB68 – VM88 – VĐ50 – VG34 – VÔ22

C. Cách Tính Vải Quần Jean Nữ.

-Khổ vải 1.50m = 1 lần dài quần + 5cm.
-Khổ vải 1.15m = 2 lần dài quần (đối với người có vòng mông từ 80 trở lên) + 5cm.

D. Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ 4

1: Thân Trước.
-Gấp đôi vải, hai qua mặt phải áp vào nhau, mép gấp hướng vào lòng mình.
-AE dài quần = số đo + 3cm (gấu).
-AB hạ đáy = Vm/4 – 2(3cm).
-Từ A lấy vào A1 = 1 + 2cm.
-A1A2 rộng cạp = Ve/4+ (0,5cm).
-BB2 rộng thân trước (Rtt) = Vm/4+1(1,5)cm.
-Ra cửa quần B2B1 = 3,5cm.
-Từ B lấy lên H tb = 6cm.
-HH’ là đường ngang mông = Vm/4+ 0,5cm(1cm).
-Từ B lấy vào B’ = 0,5cm.
-BC là hạ đùi tb = 8cm.
-AD hạ gối = số đo (hoặc = 1/2Dq + 5cm).
-Từ B2 ra cửa quần B1 = 3,5cm.
-Chia đôi BB1 ta được B3 = ly trung tâm.
-Từ C1 lấy rộng đùi đều sang hai bên C1C2 = C1C3 = Vđ/4 – 1(2)cm.
-Từ D1 lấy rộng gối đều sang hai bên D1D2 = D1D3 = Vđ/4 – 1(2)cm.
-Từ E lấy rộng đùi đều sang hai bên E1E2 = E1E3 = Vđ/2 – 2cm.

1.1: Cạp quần.
-Giảm đầu cạp từ A2 xuống 2cm.
-A2A3 = 3 + 3,5cm ( độ rộng của moi quần).
-Nếu moi rời thì không cần ra A2.
-Lượn cong đầu cạp (như hinh vẽ).

1.2: Cửa quần.
-Nối B2 với A2 rồi lượn hơi cong từ H về B1 (như hình vẽ).

1.3: Đường dọc quần.
-Lượn cong từ A1 xuống tiếp xúc với H, H xuống B’, B’ xuống C3. C3 xuống D3. D3 xuống E3.

1.4: Đường giàng quần.
-Nối B1 với D2 rồi lượn cong từ B1 xuống C2. C2 xuống D2. D2 xuống E2 ta được đường giàng quần.

1.5: Gấu quần.
-Nối E2E3 ta được gấu quần.
-Từ E2E3 lấy song song lên 3cm ta được gặp gấu.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Jean Nữ 5

2: Thân Sau.
-Sau khi cắt xong thân trước ta đặt thân lên phần vải định cắt song song (lưu ý khi đặt phải đặt sao cho ly chính đúng canh vải).
-Sang dấu tất cả các đường kẻ ngang A, B, C, D, E. Riêng đường ngang dũng B lấy xuống 1cm.
-Lấy rộng thân sau (Rts) = Rtt + Rđts
-Rđts = ra dũng thân sau = Vm/10
-Từ điểm A1 của thân trước thống thường ta lấy ra, để tính rộng cạp thân sau.
-Rộng cạp thân sau = Vb/4+ (0,5cm)
-Sau khi tính rộng cạp ta rông đầu cạp lên 1,5cm, rồi nồi với điểm ra dũng thân sau.
-Vạch còng dũng thân sau đi qua điểm 1/2 trúng truyên (như hinh vẽ).
-Từ các đường ngang đùi, ngang gối, ngang ống ta lấy đều sang mỗi bên = 2cm (như hình vẽ).
-Vạch đường dọc quần và giàng quần song song với đường dọc và đường giàng của thân trước (như hình vẽ).

E. Các chi tiết phụ (đồ vặt) Quần Jean Nữ.

-Cạp quần:
+Hai lá chính dọc vải, dài cạp = Vb/4 + 10cm, rộng cạp = 6cm.
+Hai lá lót ngang vải có chiều dài và chiều rộng bằng hai lá chính.

-Đáp khóa, dài 17cm, rộng trên 4cm, rộng dưới 2cm.
-Túi sau:
+Dài túi 12cm
+Rộng miệng túi trên = 13cm
+rộng đáy túi = 11cm
+Đáy túi được thiết kế (như hình vẽ)

-Túi trước:
+Từ A1 lấy vào 6 + 8cm
+Lấy sâu xuống 8 + 9cm
+Lượn cong (như hình vẽ) ta được đường miệng túi

F: Đường cắt Quần Jean Nữ.

-Cạp quần, dọc quần, giàng quần để chừa 1cm.
-Gác quấn phía trên để chừa 3cm, phía dưới để chừa 1cm.
-Bản moi 3cm.
-Cửa quần thân trước 0,6cm
-Đường bổ miệng túi 1cm
-Gấu cắt đứt.

G. Qui Trình May Quần Jean Nữ.

1.Sang phấn ly chiết, các đường dọ, giàng quần.
2.May chiết.
3.May túi quần (nếu có)
4.May và tra khóa.
5.Ráp đường dọc quần, giáp đường giàng quân.
6.Ráp đường gác quần
7.May và tra cạp (tra đỉa quần nếu có).
8.Lên gấu

Nguồn nội dung bài viết: Tập 1 Sách Giáo Trình Thiết Kế Sơ Mi, Quần Âu, Chân Váy, Đầm Liền Thân, Veston, Áo Dài “CN. Cao Bích Thủy (chủ biên)-CN. Lê Hải”

5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết