Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino

Mặc định trong chương trình Lectra Diamino thì thanh công cụ được đặt tại vi trí bên phải của người làm, ví trí này cũng là quá thuận tiện và hợp lí rồi nhưng nếu các bạn muốn thay đổi thì vẫn được. Lâu lâu thay đổi tí cũng thú vị phải không ! ^_^
Để thay đổi vị trí thanh công cụ các bạn mở sơ đồ, vào Menu Tools, chọn Preferences….

Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 1


Xuất hiện cửa sổ Preferences, các bạn chú ý chổ khung mũi tên màu đỏ mình đã đánh dấu ở hình dưới đây.

Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 2


Đó là chổ để tùy chỉnh vị trí menu thanh công cụ trong Lectra Diamino.
Có 3 tùy chỉnh:
Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 3Hiển thị thanh công cụ ở bên phải
Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 4Hiển thị thanh công cụ ở bên trái
Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 5Hiển thi thanh công cụ ở vị trí bất kì, tùy chỉnh, kéo đi đâu thì nó nằm ở đó.
Sau khi chọn xong thì các bạn Ok để áp dụng thay đổi vào chương trình.
Với tùy chọn hiển thị thanh công cụ ở vị trí bất kì thì các bạn chú ý chổ có mũi tên đỏ mình đánh dấu ở hình dưới.

Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 6


Đó là vị trí tùy chỉnh thay đổi kiểu hiển thị của thanh công cụ, có thể bố trí theo hàng dọc hoặc bố trí theo hàng ngang .

Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino 7
5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết