Thay Đổi Ngôn Ngữ Chương Trình Lectra

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Có nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình về cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị và đơn vị tính trong chương trình Lectra.

Các bạn vui lòng xem video phía dưới để biết cách tùy chỉnh nhé. Trong video mình chỉnh ngôn ngữ thông dụng nhất là Tiếng Anh và đơn vị tính là Cm.


Bình Luận Bài Viết