Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris

DXF (viết tắt của tiếng Anh: Drawing Exchange Format) là một định dạng dữ liệu được phát triển bởi Autodesk dùng cho việc chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác nhau.

Đa số các phần mềm thiết kế thuộc chuyên nghành dệt may đều có thể nhập và xuất rập sang định dạng dxf được.

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách xuất rập Gerber sang định dạng Dxf rồi dùng Lectra Modaris để mở file rập đó. Lại dùng Lectra Modaris xuất rập sang dxf rồi dùng Gerber để mở file rập 😀

Đầu tiên là xuất rập Gerber sang Dxf.

Khởi chạy Gerber LaunchPad chọn Data Conversion Utility.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 1

Trong cửa sổ làm việc của Data Conversion Utility chọn View, chọn Export from Accumark.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 2

Lại chọn View, chọn Options…, xuất hiện cửa sổ làm việc của Export Options, các bạn tùy chọn các thiết lập và nhớ chọn Export Grade Nest. Xong Ok.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 3

Trở lại cửa sổ làm việc Export.

File Type: Chọn định dạng dxf sẽ xuất rập ( vd: ASTM )

Source Storage Area:  Chọn miền lưu trữ rập của Gerber.

Notch Table: chọn dấu bấm

Source File Name: chọn file Model rập.

Destination Path: chọn folder sẽ lưu trữ file Dxf.

Destination File Name: tên của file Dxf

Xong các bạn bấm vào biểu tượng mũi tên qua phải màu xanh ở Menu. Quá trình xuất file rập bắt đầu. Nếu thành công thì sẽ có Results như hình dưới.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 4

Dùng Lectra Modaris để mở file rập Dxf mà mình vừa tạo xong.

Khởi chạy Lectra Modaris, đặt tên, chọn File, Chọn Import, tùy theo định dạng Dxf mà sẽ chọn các kiểu Import phù hợp, mình sẽ chọn AAMA.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 5

Và kết quả sẽ được

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 6

Còn xuất rập Lectra Modaris sang Dxf thì các bạn chọn File, Chọn Export.

Giờ tới Import dxf trong Gerber Accumark 🙂

Cũng mở Data Conversion Utility nhưng trong View các bạn chọn Import to Accumark.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 7

Rồi chọn các thiết lập tương tự như phần Export, xong bấm biểu tượng mũi tên màu xanh. Quá trình Import bắt đầu. Thành công thì Results sẽ như hình dưới.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 8
Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 9

Dùng Pattern Design mở các chi tiết rập vừa Import xong.

Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris 10

Vì khả năng hiểu biết của mình về phần này không nhiều nên chỉ biên soạn nội dung ít như trên, để dể hiểu hơn thì xin mời các bạn xem video hướng dẫn Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris dưới đây, trong video này mình sẽ xuất rập Gerber Accumark, Lectra Modaris sang Dxf rồi lại dùng 2 chương trình đó để mở file rập Dxf của nhau. Ngoài ra cũng có sử dụng GeminiPatternEditor để mở file rập Dxf cửa 2 chương trình kia.

5/5 - (4 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
4 Bình Luận cho “Nhập Rập Và Xuất Rập DXF Trong Gerber Accumark, Lectra Modaris”
  1. Joan
  2. bichloan
  3. son nguyenhong

Bình Luận Bài Viết