Tạo Bảng Size Trong GeminiPatternEditor

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao trung tam thoi trang Toan Tran
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Để tạo bảng size cho file thiết kế mới hoặc chỉnh sửa bảng size đã có thì các bạn đều chọn các biểu tượng chức năng theo như hình phía dưới.
 photo taobangsizegemini_zps43a26e32.jpg
Congnghemay.info xin gữi đến các bạn video hướng dẫn tạo bảng size trong chương trình GeminiPatternEditor.