Tạo Bảng Size Trong GeminiPatternEditor

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Hoang Ngan Gerber
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Để tạo bảng size cho file thiết kế mới hoặc chỉnh sửa bảng size đã có thì các bạn đều chọn các biểu tượng chức năng theo như hình phía dưới.

Congnghemay.info xin gữi đến các bạn video hướng dẫn tạo bảng size trong chương trình GeminiPatternEditor.