Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4

Gemini Pattern Editor là một trong 4 gói cơ bản của Hệ thống phần mềm GeminiCAD. Đây là công cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc Thiết kế rập mẫu, Nhảy size, Chỉnh sửa, Kiểm tra và Lập bảng tài liệu kỹ thuật (chỉ có ở GeminiCAD). Các công cụ hỗ trợ trong phần mềm này khá đa dạng và dễ dàng vận dụng. Bên cạnh đó, giao diện được trình bày khá đơn giản nên không mất nhiều thời gian để thích nghi và vận dụng.

GEMINI PATTERN EDITOR – THANH CÔNG CỤ VẼ – DRAWING TOOL

Gemini Pattern Editor

Biểu tượng: GEMINI PATTERN EDITOR

  • Ta nên thiết lập một vài thông số mặc định Trước khi vẽ (thiết kế).
  • Qui định đường may mặc định, qui định các chi tiết chuẩn bị thiết kế là thành phẩm hoặc bán thành phẩm (ta nên chọn là thành phẩm => sau khi vẽ xong ta qui định đường may cho các chi tiết là hoàn tất => thành phẩm và bán thành phẩm đều chung trong 1 rập , khi ta giác sơ đồ phần mềm sẽ tự biết lấy bán thành phẩm để giác):
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 1

Sau khi thiết lập xong => kích Accept.

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 2
  • Đối với các chi tiết ta không qui định đường may => đường may của chi tiết sẽ được áp giá trị mặc định của phần mềm (Ta có thể thay đổi giá trị mặc định về đường may theo từng qui định của khách hàng).
  1. Vẽ tự do: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 3

Khi vẽ đến điểm cuối cùng => nhấn chuột phải để kết thúc vẽ.
Chọn công cụ => vẽ áng chừng theo hình dạng của chi tiết => dùng công cụ điểm đã học để thiết lập thông số chính xác cho chi tiết.
Ta cũng có thể qui định các chi tiết là thành phẩm hay bán thành phẩm sau khi vẽ cũng được.

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 4

2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 5

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 6

3. Vẽ hình Elip, Hình tròn: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 7

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 8
  1. Vẽ đường cong liên tục: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 9
  • Chọn công cụ => chọn điểm bắt đầu => chọn điểm tiếp theo => nhìn di chuyển chuột qua lại để điều chỉnh đường cong => nhấn chuột phải để kết thúc.
    Luôn nhấn chuột trái tại các điểm chuyển hướng trong quá trình vẽ.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 10
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 11

11. Tạo chi tiết mới từ phần không giao nhau của 2 chi tiết có kèm theo nhảy size: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 12

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 4 13
5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết