Export Sơ Đồ Lectra Diamino PLX, PLA Sang GBR Và DXF

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Từ phiên bản Lectra Diamino V5r4 và Lectra Diamino V6 thì đã có thêm 2 chức năng mới đó là Export sơ đồ của Diamino có dạng PLX hoặc PLA sang thành dạng file DXF và GBR, DXF thì chắc các bạn cũng đã biết, còn GBR là định dạng file của máy cắt Gerber.
Để sử dụng 2 chức năng mới này thì các bạn khởi chạy Lectra Diamino ( Diamino V6 là Marker Marking ), mở sơ đồ cần Export.


Chọn Menu Edit

Nếu là muốn chuyển thành GBR thì các bạn chọn Export as cutfile…

Xuất hiện cửa sổ, chọn Configure.


Xuất hiện cửa sổ Choose from list, các bạn chọn 1 định dạng phù hợp rồi OK 2 lần.


Quá trình Export Generator sẽ bắt đầu, khi thanh trạng thái chuyển qua màu xanh như hình dưới nghĩa là thành công.


File Export sẽ được lưu tại folder của mã hàng chứa sơ đồ các bạn vừa Export.


Tương tự cách làm trên đối với DXF nhưng ở Menu Edit các bạn chọn là Export as DXF…
Ngoài ra trong phần Geometry ở chức năng DXF của Justprint V2r2 cũng có các tùy chọn Configuration DXF


Với file GBR thì cũng có thể sử dụng Justprint V2r2 để chuyển sang thành dạng file in HPGL cũng được.
Để dể hiểu hơn xin mời các bạn xem video dưới đây.
Chú ý: khi xem video các bạn chuyển chế độ xem sang HD để xem cho rõ nét.