Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Màn hình giao diện chính của phần mềm thiết kế thời trang Optitex PDS.


Trên màn hình giao diện có các menu chức năng chính bao gồm: File, Edit, Piece, Grading, Pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.