Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao trung tam thoi trang Toan Tran
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Màn hình giao diện chính của phần mềm thiết kế thời trang Optitex PDS.


Trên màn hình giao diện có các menu chức năng chính bao gồm: File, Edit, Piece, Grading, Pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.