Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Màn hình giao diện chính của phần mềm thiết kế thời trang Optitex PDS.


Trên màn hình giao diện có các menu chức năng chính bao gồm: File, Edit, Piece, Grading, Pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.