Tag: Kinh Nghiệm – Tài Liệu – Giáo Trình

Tài liệu giáo trình hướng dẫn sử dụng lectra-gerber accumark-gemini

Gerber Pattern Design: Cách Sử Dụng Các Lệnh Đo Thông Số Measure

Gerber Pattern Design: Cách Sử Dụng Các Lệnh Đo Thông Số Measure Chắc chắn ai làm rập, hay chỉnh sửa rập, các lệnh đo thông số là thứ không thể thiếu được rồi.Nếu không có các lệnh đo thông số, bạn không thể nào biết được rập bạn đang làm ra hay chỉnh sửa có thông …