Category: Chia Sẻ Học Gerber Accumark

Tổng hợp các bài chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, thủ thuật sử dụng phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ vi tính Gerber Accumark

Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính Khi Cài Đặt Gerber Accumark V10

Như các bạn đã biết, phiên bản phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ Gerber Accumark V10 đã xuất hiện. Và bộ cài phiên bản này hiện nay cũng đang được chia sẽ tại: https://www.congnghemay.info/2015/05/gerber-accumark-family-dvd-10-0-0-351-download/ Phiên bản mới với rất nhiều thay đổi mới từ nhà sản xuất phần mềm. Nhưng kể từ phiên …

Gerber AccuMark Family DVD 10.0.0.351 Download

TOLLAND, Conn., USA Gerber Technology announces the availability of the AccuMark® 10 intelligent pattern design, grading, planning and marker making software solution. In addition to digital printing capabilities and other features that increase productivity throughout the system, AccuMark 10 will also offer a fully integrated 3D solution for garment development and pattern making as an optional …

Thay Đổi Mặc Định Tập Tin Parameter Tables Trong Gerber Accumark Explorer

Mặc định khi tạo mới New Storage trong Gerber Accumark Explorer thì luôn có sẵn 9 tập tin Parameter Tables.A: AnnotationL: Lay LimitsCOSTORDER: OrderP-CUTTER: P-CutterP-LAYRULE-SRCH: P-Layrule-SearchP-MARKER-PLOT: P-Marker-PlotP-NOTCH: P-NotchP-PIECE-PLOT: P-Piece-PlotP-USER-ENVIRON: P-User-Environ Các thiết lập của 9 tập tin Parameter Tables này là mặc định của hệ thống, chưa tùy chỉnh cá nhân.Nhưng chắc chắn là khi các …