Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design Phần Cuối

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Accumark pattern Design

Phần cuối này mình sẽ giới thiệu về các chức năng:

Thực đơn đo chi tiết mẫu gốc Menu Measure

Cách kích hoạt lệnh chức năng

Nghĩa lệnh chức năng

Measure/ Line Length/ Đo chiều dài đường
Measure/ Distance 2 Line/ Đo khoảng cách 2 đường
Measure/ Perimeter 2 Pt/ Measure Along Piece/ Đo khoảng cách 2 điểm trên đường chu vi
Measure/ Distance to Notch/ Measure Along Piece/ Đo khoảng cách 2 dấu bấm
Measure/ Distance 2 Pt/ Measure Strainght Đo khoảng cách 2 điểm
Measure/ Distance 2 Pt/ Measure Finished. Đo khoảng cách 2 điểm thành phẩm của mẫu thiết kế
Measure/ Piece Perimeter Đo chu vi mẫu
Measure/ Piece Area Đo diện tích mẫu
Measure/ Angle Đo góc giữa hai đường
Measure/ Clear Measurements Xóa số đo
Measure/ Hide/ Show Measurements Ẩn/ Hiện số đo

Thực đơn thiết kế chi tiết mẫu phác thảo, số hóa mẫu bằng bút và bảng từ Menu Draft

Cách kích hoạt lệnh chức năng

Nghĩa lệnh chức năng

Draft/ Sketch Vẽ phác thảo chi tiết mẫu, bằng đường tự do liền nhau
Draft/ Line/ Curve Vẽ đường thẳng, hoặc đường zic zắc, tạo thành chi tiết mẫu phác thảo
Draft/ Note/ illustrate Vẽ chú thích trên chi tiết mẫu phác thảo
Draft/ Reorient Quay chi tiết mẫu phác thảo
Draft/ Draft Scale Phóng to chi tiết thiết kế
Draft/ Create Piece Tạo chi tiết mẫu từ mẫu phác thảo
Draft/ Draft Trace Bóc chi tiết mẫu từ chi tiết mẫu phác thảo
Draft/ Trim/ Extend Piece Di chuyển điểm trượt trên đường
Draft/ Stream Sketch Vẽ phác thảo chi tiết mẫu, bằng đường tự do không liền nhau

Thực đơn thiết kế mẫu theo phom cơ bản Menu Wizard

Cách kích hoạt lệnh chức năng

Nghĩa lệnh chức năng

Wizard/ Edit Measure Chart Chỉnh sửa bảng thông số
Wizard/ Record Lập trình quy trình thiết kế sản phẩm cơ bản
Wizard/ Play Thiết kế tự động theo file đã lập trình
Wizard/ Edit Mở bảng quy trình đã thiết kế, cho thiết kế tự động theo người dùng
Wizard/ Delete Xóa file đã lập trình quy trình thiết kế
Wizard/ Mens Thiết kế các sản phẩm cơ bản cho trang phục nam giới
Wizard/ Womens Thiết kế các sản phẩm cơ bản cho trang phục nữ giới
Wizard/ Childrens Thiết kế các sản phẩm cơ bản cho trang phục trẻ em
Wizard/ Industrial Thiết kế các sản phẩm cơ bản trong nghành công nghiệp ( Ghế sô pha, hình khối cơ bản…)

Thực đơn sắp xếp lựa chọn các vùng làm việc Menu Window

Cách kích hoạt lệnh chức năng

Nghĩa lệnh chức năng

Cascade Nhìn đồng thời các vùng thiết kế trên một của sổ phần mềm ‘ Pattern Design ‘
E:MK5LCN2\2050-10 Piece (s) Vùng thiết kế 1 có đường dẫn: miền lưu trữ MK5LCN2, ổ đĩa E, mã 2050, có 10 chi tiết đang được mở trong vùng thiết kế này
Work Area 2 Vùng thiết kế số 2
D:CNSAODO\T1050-5 Piece (s) Vùng thiết kế 2 có đường dẫn: miền lưu trữ CNSAODO, ổ đĩa D, mã 1050, có 5 chi tiết đang được mở trong vùng thiết kế này

Thực đơn trợ giúp Menu Help

Cách kích hoạt lệnh chức năng

Nghĩa lệnh chức năng

Help/ Search Tra cứu hướng dẫn sử dụng phần mềm Pattern Design:Contents: tìm theo nội dung lệnhIndex: tìm theo danh mục bảng chữ cáiSearch: tìm theo từ khóa
Help/ About Pattern Design… Xem phiên bản phần mềm đang sử dụng.

Biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác