Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Trong chương trình Gerber Pattern Design thì kiểu hiển thị Menu có 2 kiểu, 1 là dạng text, 2 là dạng có hình ảnh minh họa ở ngay đầu mỗi lệnh.
Việc thay đổi qua lại giữa 2 kiểu hiển thị này cũng khá đơn giản. Các bạn mở chương trình Gerber Pattern Design, chọn Menu View, chọn lệnh chức năng Screen Layout…


Xuất hiện cửa sổ Screen Layout, các bạn tick vào tùy chọn Menu Icon ở phần Other. Xong thì chọn Ok.


Kết quả là sẽ được như hình dưới đây. Khi muốn trở lại dạng text thì bỏ chọn ở Menu Icon.


Xin mời các bạn xem video dưới đây để hiểu hơn.