Cài Đặt Optitex 15 PDS 2D-3D-Marker Nest Pro Trên Windows 10 X64bit

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao trung tam thoi trang Toan Tran
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Có nhiều bạn hay hỏi mình về vấn đề cài phần mềm thiết kế thời trang 2D-3D, giác sơ đồ vi tính Optitex 15 trên Windows 10 x64bit có được không. Vì hiện nay key của phần mềm này phát tán khá nhiều trên mạng nhưng khi cài trên Windows 10 x64bit sẽ bị dump Windows ngay. Chắc chắn sẽ phải cài lại Windows.

Emulator và License của phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ Optitex 15 để cài trên tất cả Windows 32bit+64bit hiện nay, bao gồm cả Windows 10 x64bit mình có. Nếu bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ mình.

Video Cài Đặt Phần Mềm Optitex 15 PDS 2D-3D, Marker Nest Pro trên Windows 10 x64bit.