Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design – Phần 2

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Tiếp tục phần 1  ( click vào đây để xem phần 1 )  mình xin giới thiệu phần 2 tài liệu tra cứu chức năng các lệnh trong Gerber Pattern Design. Ở phần 2 này mình sẽ giới thiệu chức năng của 3 Menu tiếp theo.

Đó là: Menu Point, Menu Notch và Menu Line

1 – Menu điểm -> Menu Point.
 photo menupoint_zpsfbdbdd19.jpg


2 – Menu dấu bấm -> Menu Notch.


3 – Menu đường -> Menu Line


Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design : Đoàn Hữu Trác