Gerber Accumark V9 Fix Error Creating New Piece 115b

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Những ai sử dụng phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ Gerber Accumark V8.4-8.5-9 chắc đều từng gặp phải lỗi ” A data error 115b has been detected ” ” Error creating new piece “.

Khi gặp lỗi này thì sẽ không thể sử dụng được chi tiết rập bị lỗi đó nữa.

Xin mời các bạn xem video Gerber Accumark V9 Fix Error Creating New Piece 115b dưới đây để hiểu hơn nhé.

Chúc thành công !